HOWEST organiseert sensibiliseringsevenement rond ontwikkelingssamenwerking 8/5/2008

howest logo

‘Iets nuttigs doen’ in of voor een land in het Zuiden. Veel studenten lopen met die gedachte rond. Maar hoe maak je ze waar? En hoe kunnen docenten hun knowhow benutten om aan capaciteitsopbouw in het Zuiden te doen?

Vanuit de vaststelling dat veel studenten en docenten een grote gedrevenheid en een gezonde dosis idealisme hebben om aan Noord-Zuid werking te doen, streeft de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) ernaar dat elke opleiding een contact in het Zuiden heeft waar geïnteresseerde studenten en docenten terecht kunnen voor een stage of project binnen hun opleidingsgebied. Daarom organiseert International Office van HOWEST op 8 mei het evenement Bestemming Noord-Zuid. Hiermee wil HOWEST studenten, collega's en partners tools aanreiken en sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking.

De Hogeschool West-Vlaanderen hecht groot belang aan de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht en stelt dit ook expliciet in haar missie. HOWEST staat actief voor pluralisme, democratie en vernieuwing, waarin waarden als toegankelijkheid, verdraagzaamheid, respect voor andere meningen, samenwerking, solidariteit en creativiteit centraal staan. Een buitenlandse studie, stage of onderwijsperiode geeft een bevoorrechte kijk op het onderwijsgebeuren of werkveld in het land in kwestie. Binnen het vakgebied gaan door het internationaal perspectief nieuwe wegen open en de vlotheid in vreemde talen vaart er uiteraard wel bij. Het delen en verspreiden van kennis stelt ons en onze partners in staat onze werking te ontwikkelen en te innoveren.

HOWEST zet zich op het vlak van ontwikkelingssamenwerking al jaren in, onder andere via het HOWEST-Guinee project. Vanaf volgend academiejaar zal het ook mogelijk zijn een postgraduaat Noord-Zuid te behalen aan de Hogeschool West-Vlaanderen, die deze opleiding start in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en Stad Kortrijk.