Steun KiCo

U kan KiCo steunen :

door deel te nemen aan activiteiten: concerten, wijn degusteren, inzamelacties van medisch materiaal …

door te storten op onze PNB Paribas Fortis rekening
Naam begunstigde: KiCo vzw
Rekening begunstigde IBAN (International Bank Account Number): BE83001350096015
BIC begunstigste (Bank Identifier Code): GEBABEBB

door minimum 40 euro te storten en zo een fiscaal attest voor België te verkrijgen
Naam begunstigde: Kontinenten vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge
Rekening begunstigde IBAN (International Bank Account Number): BE21000071867603
BIC begunstigste (Bank Identifier Code): BPOTBEB1
met vermelding “KiCo vzw, Bart Demol”