KiCo vzw helpt om duurzaam te ondernemen in het zuiden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen wordt gedaan als uw productie op een zodanige manier gebeurt dat er altijd een evenwicht is tussen de beoogde winst, de mensen en het milieu.

In dit deel van de site leggen we uit wat bijtende soda of natriumhydroxide (NOH) is.
Waarvoor heeft men bijtende soda nodig in West-Afrika? Wat is het toepassingsgebied bij hen?
Om de duurzaamheid te verbeteren gaan we na: 
Hoe wordt bijtende soda ingekocht en verkocht? 
Welke veiligheidsmaatregelen kan (en moet) men nemen om ongelukken te vermijden bij het verbruiken van NOH?
Hoe kunnen we helpen opdat het eindproduct een goede kwaliteit zou hebben?
En tenslotte wat is de impact op de mens en het milieu?